Hakkımızda

Bilgi günlük yaşantımızın vazgeçilmez bir parçasıdır. Yaşamımızın her alanında, en güncel, en doğru ve en anlamlı bilgiye ulaşmak, kişiler ve kurumlar için çok önemlidir. Bir çok bilgi kaynağı tarafından çevremizin sarılı olduğu şu günlerde, bilgiye ulaşmak daha kolaylaşmıştır.

Bilişim sistemleri, adı üzerinde, bilgiyle iletişim kuran ve bilgiye dayalı tüm sistemleri içeren genel bir kavram olarak, son yıllarda yazılım ve donanım teknolojilerindeki ilerlemelerle hayatımızın her alanına girmiştir.

Bilişim sistemleri bir çok yan sistemle birlikte çok daha anlamlı hale gelir ve son kullanıcıya (bireysel kullanıcı ya da kurumsal kullanıcı olması farketmez) daha etkin bir çözüm sunar. Bilişim sistemlerinin bir çok yan sistemden oluşmuş olması, bilişim sistem kullanıcılarının da birden fazla farklı sistemle birlikte çalışabilecek yetenek ve tecrübede olmasını gerektirir. Bu durumun doğal bir sonucu olarak, kurumlar da bu tecrübeyi veya yeteneği aramaktadır. Bu noktada, aslında eski bir kavram olan ama günümüzde çok daha ciddi bir anlam kazanmış olan sistem entegrasyonu alanında Uz Bilişim gereken tecrübe ve yeteneği ortaya koyarak, farklı sistemlerin birlikte ve sorunsuz çalışması için gereken süreçleri tanımlar ve uygular. Buna ek olarak, kullanıcı etkileşimi ve kullanıcı kararları, uygun ve kolay kullanılabilir (kullanıcı dostu) arayüzlerle desteklenmesiyle, günlük işlerin ve rutin çalışmaların yapılması için üst düzey kullanıcı yeteneğine gerek duyulmaz. Sistem entegrasyonu eski bir kavram olmasına rağmen, gelişen ve birlikte çalışan sistemler sayesinde daha çok dikkat çekmeye başlamış ve daha anlamlı hale gelmiştir.

Bilişim sistemlerindeki ilerlemeye paralel olarak ilerleyen coğrafi bilgi sistemleri, hayatımızdaki bilgiyi, coğrafi anlamda zenginleştirmiştir. Bu süreç, yani bilişim teknolojilerinin coğrafi bilgi ile zenginleştirilmiş olması, yeni ve çok önemli uygulama alanları da ortaya çıkarmıştır. Bu uygulama alanlarının en önemlileri, herhangi bir olay yerine en kısa zamanda ulaşma, olay yerinin güvenlik açısından analizi (örneğin etrafındaki önemli kuruluşlar), en yakın ve en uygun birimi bulma ve yönlendirme, birden fazla kurum ve kuruluşun müdahale etmesine imkan verilebilmesi için merkezi bir veri tabanında tüm verilerin tutulabilmesi, olay kayıtlarının daha sonra incelenerek ilerisi için yapılacak planlama işlerinde ya da olay analizlerinde kullanılması, ve hatta adalet birimleri tarafından kullanılabilmesi, birimlerin etkinliklerinin izlenmesi ve ölçülmesi gibi belirlenebilir.

E-devlet uygulamaları ile tam olarak entegre olmuş bir coğrafi bilgi sistemi, ya da Uz Bilişim’de kullanıldığı adıyla, coğrafi bilişim sistemi, sadece günlük rutin işlerin yürütülmesine yardımcı olmaz, ileriye dönük analizlerin, stratejik planlamaların yapılmasına da olanak sağlar. Bununla birlikte, geçmişte alınan kararların gözden geçirilmesi ve revize edilmesi için de çok önemlidir.

Uz Bilişim İletişim Teknolojileri Danışmanlık Ltd. Şti olarak, yukarıda sayılan tüm hizmetlerin, sizin kurumunuzda etkin bir şekilde kullanılmasını ve memnuniyetinizi sağlamak için “BURADAYIZ”.

En iyi dileklerimizle.